NIR-6000

Wykonanie przemysłowa

NIR-6100

Wykonanie spożywcze

NIR-6200

Wąskim pole pomiarowe

NIR-6300

Ciężkich warunki pracy

NIR-6400

Strefy wybuchowe

NIR-6500

Laboratorium

NIR-6700

Wysoka czułość

NIR-6800

Przemysł tytoniowy

Miernik NIR-6000 wersja przemysłowa

Miernik NIR-6000 umożliwia dokładny pomiar i kontrolę wilgotności w wielu zastosowaniach przemysłowych. Firma Sensortech zapoczątkowała stosowanie technologii NIR w przemyśle przed ponad trzydziestu laty. Urządzenia serii NIR-6000 stanowią połączenie najnowszych osiągnięć technologii NIR z wytrzymałą konstrukcją i precyzją pomiaru. Wszystkie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć użytkownikowi dokładnych informacji o jego wyrobie oraz umożliwić mu prowadzenie efektywnej kontroli procesu produkcyjnego.

Istotnymi zaletami mierników wilgotności Sensortech są m.in. łatwa i elastyczna instalacja, rozbudowane możliwości komunikacyjne, automatyczne pobieranie próbek i rozbudowany software. Dzięki nim urządzenia NIR-6000 można szybko i w prosty sposób zintegrować z istniejącym systemem sterowania.

Miernik NIR-6100 wersja spożywcza

Miernik NIR-6100 został zaprojektowany do ciągłych pomiarów wilgotności w aplikacjach spożywczych. Polerowana powierzchnia obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej zapewnia właściwą ochronę przed korozją i ścieraniem, a także spełnia wymagania co do porowatości powierzchni. Stopień ochrony IP66 jest wystarczający do pracy w wilgotnym otoczeniu, w sytuacji występowania zagrożeń typowych dla przemysłu spożywczego (zanieczyszczenia, bakterie itp.)

Mierniki są odpowiednie dla producentów chcących spełnić wymagania przepisów lub dbających o zachowanie wysokich standardów w swoim procesie produkcyjnym. Brak kontaktu urządzenia pomiarowego z produktem pomaga w zachowaniu standardów czystości i higieny, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności. Bezobsługowa praca dodatkowo redukuje czas przestojów linii produkcyjnej.

Miernik NIR-6200 z wąskim polem pomiarowym

Miernik NIR-6200 jest wykorzystywany przez producentów mających specjalne wymagania. Układ optyczny sensora NIR-6200 został zaprojektowany do pomiarów o podwyższonej rozdzielczości, do obiektów o niewielkich rozmiarach oraz do produktów przeźroczystych. W wielu przypadkach miernik ten jest instalowany wraz z układami skanującymi, dzięki czemu może mierzyć profil wilgotności przesuwającej się taśmy.

Na zdjęciu znajdującym się po lewej stronie pokazano miernik NIR-6210 zaprojektowany dla produktów półprzeźroczystych jak np. osłonki białkowe. Urządzenie jest wyposażone w specjalną głowicę, wewnątrz której przesuwa się mierzony materiał. Niewielka odległość między głowicą a produktem pozwala na pomiar z wysoką rozdzielczością wymaganą w tej aplikacji.

Miernik NIR-6300 wersja dla ciężkich warunków

Miernik NIR-6300 jest wyposażony w obudowę o stopniu ochrony IP67, dzięki czemu jest odporny na silne zawilgocenie oraz zapylenie otoczenia. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej sprawdza się doskonale w trudnych warunkach przemysłowych, przy występowaniu wysokich temperatur oraz agresywnej atmosfery.
Standardowym wyposażeniem miernika NIR-6300 jest wbudowany układ chłodzenia cieczą lub powietrzem, zapewniający możliwość pracy w temperaturach od 0°C do 85°C. Urządzenie może być wyposażone także w wiele innych opcji, które dobiera się stosownie do wymagań konkretnej aplikacji.

Miernik NIR-6400 wersja przeciwwybuchowa

LMiernik NIR-6400 jest wyposażony w specjalną obudowę przeciwwybuchową, która pozwala na realizację pomiaru wilgotności także w razie występowania atmosfery niebezpiecznej. Urządzenie NIR-6400 jest przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Class I, II i III (wg definicji National Electrical Code®) i posiada stosowne certyfikaty.

Miernik Sensortech NIR-6400 w wykonaniu przeciwwybuchowym spełnia wyjątkowe wymagania związane ze stosowaniem w strefach niebezpiecznych, w których są obecne palne gazy i opary, pyły tworzące mieszanki wybuchowe i łatwopalne włókna. Jako specjaliści dostarczamy rozwiązań także dla tak wymagających warunków pracy.

Miernik NIR-6500 wersja laboratoryjna

Miernik NIR-6500 jest urządzeniem służącym do szybkich pomiarów laboratoryjnych, wspomagających badanie produktów, testy, doświadczenia, analizy i kontrolę środowiska. Mierniki laboratoryjne mogą być używane jako jednostki pracujące samodzielnie lub we współpracy z innymi urządzeniami Sensortech.

Proste umieszczenie próbki produktu na stałym lub obrotowym stole pomiarowym umożliwia szybkie uzyskanie wyników pomiaru, niezależnego od zmian powodowanych przez otoczenie przemysłowe i proces produkcyjny. Sensory NIR-6500 nadają się szczególnie do porównywania procesów oraz autonomicznej analizy produktów.

Miernik NIR-6700 wersja o wysokiej czułości

Miernik NIR-6700 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru wilgotności produktów słabo odbijających promieniowanie podczerwone. Sensor o wysokiej czułości wyróżniają się doskonałym działaniem w trudnych aplikacjach i zapewniają precyzyjne pomiary wilgotności materiałów, które są normalnie nie dają się zmierzyć za pomocą technologii NIR.

W urządzeniach serii NIR-6700 Sensortech zoptymalizował technologię NIR dla produktów mineralnych i chemikaliów poprzez zastosowanie elementów o wysokiej czułości, regulowanego poziomu sygnału pomiarowego oraz kalibracji dostosowanej do aplikacji. Dzięki maksymalizacji czułości urządzeń serii NIR-6700 mogą one być pewnie stosowane w aplikacjach sprawiających największe trudności.

Miernik NIR-6800 wersja dla tytoniu

Miernik NIR-6800 został zaprojektowany tak, aby spełniać specjalne wymagania przetwórstwa tytoniu. Podczas całej drogi tytoniu, od zbioru do pakowania, mierniki NIR-6800 działają w sposób satysfakcjonujący dla użytkowników. Pomiar oraz kontrola wilgotności, zawartości nikotyny, cukru i innych parametrów są kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości produktów. Sensortech zoptymalizował urządzenia NIR-6800 do dokładnego pomiaru składników istotnych w całym procesie przetwarzania tytoniu.

Dostosowanie technologii NIR do wymagań aplikacji w przemyśle tytoniowym wiązało się z doborem właściwego zakresu czułości, precyzyjnego filtrowania sygnału oraz specjalnych procedur kalibracji. Połączenie optymalizacji i nowoczesnych technologii pomiarowych pozwoliło na stworzenie złożonego urządzenia wnoszącego do aplikacji tytoniowych niespotykane do tej pory możliwości.

Biomasa

Miernik NIR-6000 jest efektywnym narzędziem do zarządzania i kontroli procesów w aplikacjach biomasowych. Urządzenia firmy Sensortech łączą najnowocześniejszą technologię NIR z odporną, przemysłową konstrukcją. Te i inne zalety pozwalają na obniżenie kosztów i poprawę jakości w proekologicznych instalacjach, wykorzystujących biomasę. Urządzenia serii NIR-6000 pomagają wprowadzać przyjazne środowisku technologie, przez obniżanie kosztów energii i ilości odpadów, przy jednoczesnej poprawie jakości produktu.

Przemysł chemiczny

Pomiar wilgotności proszków i granulatów za pomocą miernika NIR-6700 o wysokiej czułości pozwala na uzyskanie powtarzalności i kontroli procesu niezbędnych dla zachowania wysokiej jakości produktu. Seria NIR-6700 została zaprojektowana specjalnie dla chemii i przemysłu mineralnego, gdzie dokładne pomiary wilgotności wymagają wyższej czułości, niż w typowych aplikacjach.

Inżynierowie pracujący w dziale badań i rozwoju firmy Sensortech wdrożyli znaczące udoskonalenia, obejmujące m.in. innowacyjny układ optyczny, filtry specyficzne dla różnych aplikacji oraz oprogramowanie ułatwiające obsługę miernika. Dodatkowo, w serii NIR-6700 zastosowano elementy pozwalające uzyskać wysoką czułość, niezbędną przy pomiarach wilgotności chemikaliów.

Przemysł przetwórczy

Mierniki NIR-6000 są wartościowymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie i kontrolę procesów produkcji w przemyśle przetwórczym. Urządzenia te wykorzystują ostatnio wprowadzone udoskonalenia technologii NIR. Pomiar w czasie rzeczywistym takich parametrów, jak wilgotność, gramatura i jakość pokrycia, daje możliwość bieżącego sterowania procesem. Wysoka dokładność pomiaru oraz niezawodne działanie mierników Sensortech wspierają codziennie procesy produkcji papieru, włóknin, folii i innych podobnych wyrobów.

Przemysł spożywczy

Pomiary I kontrola wilgotności w przetwórstwie spożywczym zapewniają wysoką i powtarzalną jakość produktów, lepszy wygląd i smak oraz dłuższy okres przydatności. Zastosowanie miernika NIR-6100 w wykonaniu spożywczym w procesie produkcji przyniesie szybki zwrot kosztów inwestycji i spowoduje ciągłe obniżanie kosztów oraz odpowiedni wzrost opłacalności produkcji.

Przemysł mineralny

W razie konieczności pomiaru wilgotności mieszanki spiekalniczej, miału węglowego i innych minerałów mających postać granulatu, najwyższą dokładność pomiarów uzyska się przez zastosowanie miernika NIR-6700 o podwyższonej czułości. W przypadku minerałów promieniowanie odbite, wracające do sensora, jest bardzo słabe, przez co typowe mierniki wilgotności mają problem z pomiarem. Sensor NIR-6700 wykorzystuje technologię zoptymalizowaną pod kątem pomiaru słabego sygnału odbitego – wysoka czułość pozwala na uzyskanie dokładnych wyników w trudnych warunkach.

Przemysł tytoniowy

Mierniki NIR-6800 zostały zaprojektowane do ciągłego monitorowania wilgotności tytoniu, zawartości nikotyny I cukru, a także innych istotnych parametrów. Konstrukcja miernika zapewnia bezkontaktowy i dokładny pomiar w czasie rzeczywistym, w wymagających warunkach przemysłowych.

Mierniki NIR-6800 dla przemysłu tytoniowego wykorzystują wszystkie ostatnio wprowadzone udoskonalenia technologii NIR. Sensortech zoptymalizował te urządzenia wyposażając je m.in. w innowacyjny układ optyczny, filtry dobrane dla pomiarów tytoniu oraz oprogramowanie ułatwiające obsługę miernika. Trzeba dodać, że mierniki NIR-6800 i pozostałych serii, są efektem doskonałego procesu produkcji, kompleksowych testów i szczegółowej kontroli jakości.